Värdegrund

På RIG jobbar vi efter en värdegrund. Denna värdegrund är något som vi förmedlar till elever under hela deras skolgång på RIG. Alla elever skapar en egen betydelse av värdegrunden och det är samsynen kring varje individs betydelse som binder samman alla.

En värdegrund får ett värde och fungerar när det den består av är något som levs av alla som den berör. Därför jobbar vi tränare mycket med innebörden av varje ord och vad det betyder för just mig i mitt jobb som tränare.

Den här värdegrunden är vårt hus. Dvs det här är där vi lever. Dessa saker är vad vi är.

Grunden

Husgrunden består av två block. De här två blocken gör så att huset står stabilt och tål väder och vind. Dessa två block är de starkaste vi har.

Elevernas drömmar skall uppfyllas

Engagemang – Visa intresse – Bry sig om individen – Föräldraskap

Respekt för individen

Behandla andra som du själv vill bli behandlad

Social intelligens

Förstå och korrekt hantera andra människors känslor och behov – Hitta lösningar på konflikter med andra

Väggar

Väggarna ser till att ge huset en stabilitet att söka skydd bakom. Väggen är något att luta sig mot. Utan väggar finns det ingen volym i huset.

Spets

Toppen av berget – Till det yttersta

Detalj

In i minsta detaljen – Millimeter

Beprövat

Historia – Erfarenhet

Taket

Taket kompletterar huset och håller oss torra, det gör allt till ett HUS. Det är taket som visar på helhet och utveckling.

Organisation

Plan – Riktning – Hierarki – Effektivt – Organiserad verksamhet – Ekonomisk verksamhet

Tydlighet

Struktur – Tydliga roller & spelregler – Rakt på sak – Stilrent

Förberedelse

Förstå produkten

Uppförande

Representera organisationen – ”Be nice”

Elevens förhållningssätt

Vi jobbar med att ge varje elev ett par förhållningssätt som kommer hjälpa dom under sin tid på RIG. Om dom bara lever efter dessa kommer det mesta att lösa sig. Dessa förhållningssätt kräver ingen förkunskap, ingen talang utan bara vilja.

Och det bästa av allt är att dessa förhållningssätt skapar en vinnande karaktär som kommer lyckas med livet.

Work Ethic

Love the grind

Accountability

Tar du ansvar för din utveckling? Kan man lita på dig?

Coachability

Är du öppen för ny kunskap? Våga släppa taget.

Mental Toughness

Ögonen på målet

Physical conditioning

Fotboll kräver att vi är fysiskt dominanta