Celsiusskolan – Sveriges största idrottsgymnasium

På Celsiusskolan kan du välja mellan tre högskoleförberedande program: Ekonomiprogrammet, Naturvetarprogrammet, Samhällsvetarprogrammet och det yrkesförberedande Handelsprogrammet. Alla nationella program kan kombineras med RIG. Poängplaner som beskriver hur kursernas fördelning över årskurserna hittar du här.

Celsiusskolan är en av de stora kommunala gymnasieskolorna i Uppsala. Läsåret 2018/2019 finns ungefär 1070 inskrivna elever på något av våra sex program. Skolans mål är att alla elever ska ha ett examensbevis i handen på studentdagen. Ungefär 85% av eleverna på Celsiusskolans nationella program kombinerar sina studier med en idrottslig satsning och Sveriges största idrottsgymnasium är naturligtvis stolt över elevernas idrottsliga framgångar.

Engagerade lärare med förståelse

Framgång inte kommer utan insats. Det är du själv som behöver göra jobbet; i skolan, på planen, i gymmet. Skolans engagerade lärare har förståelse för din situation och är vana att hitta lösningar för att stötta dig i dina satsningar. Ett sätt att stötta är att se till att den information du behöver för att hänga med i kurserna finns tillgänglig i skolans lärplattformen It’s Learning.

På RIG har alla elever en mentor, det är RIG lärarna Andreas Ehrenreich och Robert Johansson som tar ett helhetsansvar för mentorsskapet. Givetvis finns fokus på det akademiska, men också livssituationen där det är viktigt att alla pusselbitar i livet fungerar för att utvecklas optimalt. Alla RIG elever har mentorstider och det tillämpas en ”öppen dörr” policy där elever kan komma för att prata med någon av RIG lärarna om man vill/behöver. Skolan har också ett elevhälsoteam som sörjer för att det finns skolrelaterad vägledning, pedagogiskt, psykosocialt och hälsorelaterat stöd att få.

Lugn och trygg skolmiljö

Celsiusskolan präglas av ett respektfullt samarbete mellan elever och personal. Elevkåren bidrar aktivt till samhörigheten och till att eleverna mår bra genom de trivselaktiviteter som anordnas. Skolan har en lugn och trygg skolmiljö där fokus ligger på studier.