Ansökningsformulär

Bakgrund

Tidigare utbildning

Amerikansk fotboll

Ange ett nr eller fler, om du har haft olika för olika matcher.

Tidigare idrottsbakgrund

Vilka andra idrotter (t.ex. ishockey, handboll) eller aktiviteter (gym, parkour) har du utövat? Alla du utövat mer än ett år anger du här.
Du kan komma in på RIG, trots tidigare skada. Det eliminerar INTE dina chanser, men vi vill ha en komplett bild av dig som idrottare.

Personligt brev

Det personliga brevet behöver vara i Word eller PDF och innehålla en profilbild (t.ex. skolfoto).

Saker du bör ta upp i ditt personliga brev:
– Hur ser din familjesituation ut (ev vårdnadshavare, syskon, husdjur)
– Vilka intressen har du (utanför amerikansk fotboll)
– Hur är du som person?
– Dina starka sidor.
– Vad har du för ambition, mål och plan med dina studier?
– Hur blev du intresserad av och varför spelar du amerikansk fotboll?
– Vilka är dina idrottsliga mål, på kort och lång sikt?
– Vad gör dig unik/speciell?
– Samt allt annat du vill att vi på RIG skall känna till om dig.
Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 2 files.
Saker du bör ta upp: Hur ser din familjesituation ut (ev vårdnadshavare, syskon, husdjur), vilka intressen har du (utanför amerikansk fotboll) Hur är du som person? Dina starka sidor. Vad har du för ambition, mål och plan med dina studier? Hur blev du intresserad av och varför spelar du amerikansk fotboll? Vilka är dina idrottsliga mål, på kort och lång sikt? Vad gör dig unik/speciell? Samt allt annat du vill att vi på RIG skall känna till om dig.